Rekrutacja

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2019/2020:

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat. Dzieci młodsze będą przyjmowane w miarę posiadania wolnych miejsc.

 • 20 luty – 8 marca 2019 do godz. 16. 00 – przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do Niepublicznego Przedszkola w Budach Głogowskich
 • 9 marca – 9 kwietnia  – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 10 kwietnia o godz.13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Uwaga! Listy kandydatów będą dostępne w budynku przedszkola – zainteresowani są proszeni o osobiste sprawdzenie – nie przewiduje się telefonicznego udzielania informacji.
 • 10 kwietnia godz. 13.00 – 17 kwietnia godz. 16.00 –  Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka  w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
 1. Rodzice dzieci przyjętych mają obowiązek zgłoszenia się do przedszkola celem podpisania umowy o korzystaniu z usług przedszkola. Umowy podpisuje się w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola, tj. nieprzekraczalnie do dnia 26.04.2019 r.
 2. Niepodpisanie umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1 oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.
 3. Egzemplarze umów są do odbioru u nauczycieli:
  Anny Pastuły i p. Wiolety Dworak
  – w godzinach: 6.30-16.30
 4. Podpisane umowy należy złożyć również w przedszkolu – do nauczycieli: p. Anny Pastuły i p. Wiolety Dworak
  – w godzinach: 6.30-16.30

Wniosek o przyjęcie dziecka do Niepublicznego Przedszkola w Budach Głogowskich

Formularz potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia

Uwaga! Wyniki rekrutacji

Uprzejmie informujemy, że w siedzibie Niepublicznego Przedszkola w Budach Głogowskich wyniki rekrutacji dzieci na rok szkolny 2018/2019 będą dostępne w dniu 13.04.2018 r. Lista dzieci przyjętych do przedszkola oraz lista dzieci oczekujących na przyjęcie, uszeregowane w kolejności alfabetycznej, znajdować się będzie na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola.