Ogłoszenia

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br.

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym dziś, 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Kształcenie na odległość 25 marca – 10 kwietnia

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Informuję, że od dnia 25 marca 2020 r.  zajęcia za zakresu realizacji Podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w szczególności: przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Wszelkie informacje szczegółowe będą przekazane Państwu systematycznie, po ustaleniach z nauczycielami, poprzez stronę www przedszkola.

Od dnia 25 marca 2020 r. na stronie internetowej Przedszkola będą udostępniane materiały i informacje o możliwych formach ich realizacji przypisane z konkretnymi datami na poszczególne dni. Prosimy o zapoznanie się z nimi i w miarę swoich możliwości wykorzystanie w domu w czasie zawieszenia zajęć przedszkolu. Propozycje zamieszczane przez Placówkę dla dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne mają charakter obligatoryjny.

 Podstawa Prawna:

Ustawa Prawo Oświatowe art. 30c

Rozporządzenie MEN  z dnia ………. 2020 r w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Przedłużenie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Do 10 kwietnia 2020 roku przedłużeniu ulega zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, przedszkolach. Wprowadzono je w ze względu na bezpieczeństwo, ma to związek ze wzrostem ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zidentyfikowanymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce.

Hasło do treści zabezpieczonych

Drodzy Rodzice!

Hasło dostępu do treści zabezpieczonych w naszym dziale Aktualności otrzymacie Państwo w dniu 20.03.2020 r. na swoje telefony komórkowe w formie SMS. Prosimy o zachowanie poufności i nieudostępnianie hasła osobom postronnym. Treści są przeznaczone tylko do użytku przez Państwa oraz nasze kochane przedszkolaki 🙂 Mamy nadzieję, że pomysły zawarte w naszych propozycjach znajdą Państwa uznanie i pomogą zorganizować czas z dzieckiem.

Propozycje zajęć edukacyjnych z dziećmi w domu

Drodzy Rodzice! Drogie przedszkolaki!

Informujemy, że w dziale Aktualności, w czasie zawieszenia zajęć w przedszkolu, będą się pojawiały wpisy z propozycjami aktywności dla przedszkolaków z wykorzystaniem technik multimedialnych i innych. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z podpowiedzi nauczycieli na wsparcie całościowego rozwoju dziecka realizowanego w warunkach domowych. Nasze propozycje mają na celu takie zorganizowanie procesu opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, aby umożliwiać dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna oraz dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Działalność jednostki w dniach 13-25 marca 2020

W dniach 13-25 marca 2020 r. wszelkie sprawy związane z działalnością Zespołu Żłobków Gminy Głogów Małopolski oraz Niepublicznych Przedszkoli w Budach Głogowskich i Rogoźnicy (składanie wniosków rekrutacyjnych, dokumentów, zapytania itp.) można załatwiać w siedzibie organizującej pracę w/w jednostek, tj. budynek Gminnego Żłobka w Rogoźnicy, ul. św. Maksymiliana Kolbego 24 (os. Rogoźnica).

Placówka działa w godzinach 7.30-15.30.

Telefon kontaktowy:

17 789 7210

Email:

zlobek@glogow-mlp.pl

kontakt@przedszkolerogoznica.pl

z poważaniem

Małgorzata Gorczyca

Dyrektor

#Koronawirus: Zawieszenie zajęć w żłobkach i przedszkolach 12 marca do 25 marca 2020 r.

Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa Rząd podjął decyzję o zawieszeniu zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach.

W placówkach, zarówno publicznych jak i niepublicznych, w dniach 12-25 marca nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne.

Na jaki okres są zawieszone zajęcia?

Od 12 marca do 25 marca 2020 r., z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12-13 marca) to okres przejściowy. W okresie przejściowym w przedszkolach i żłobkach nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze.

Od poniedziałku, 16 marca do 25 marca br. zajęcia zostają zawieszone. Wychowankowie nie przychodzą do przedszkola, szkoły, żłobka, placówki oświatowej.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych oraz żłobkach 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • proszę o zgłoszenie w dniu dzisiejszym tj. 11 marca informacji do wychowawców, czy w dniu 12 i 13 marca planują Państwo przyprowadzić dziecko do placówki – celem zabezpieczenia kadry sprawującej opiekę na te dwa dni.
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora na stronie internetowej placówki oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej – jeśli sytuacja zawieszenia zajęć miałaby potrwać dłużej zostaniesz o tym poinformowany;
 • nie ulegaj panice – stres, zdenerwowanie osłabia naszą odporność, dlatego tak ważne jest zachowanie spokoju na równi z przestrzeganiem zasad higieny.
 • Najbliższe dwa tygodnie to czas szeroko zakrojonych działań profilaktycznych, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Działania te mają na celu ograniczyć duże skupiska ludzi. Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów. Stąd decyzja o ograniczeniu miejsc pełnych ludzi, aby można było działać zapobiegawczo.

Z poważaniem

Dyrektor

Małgorzata Gorczyca

KORONAWIRUS – INFORMACJA

Szanowni Państwo,

w oparciu o rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku  z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa, przekazuję informację o podjętych działaniach, jak również zaleceniach i poradach:

 • Odbyły się rozmowy uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk
  z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu
  i kichania;
 • Wywieszono w widocznym miejscu instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;
 • Apeluję do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub żłobka;
 • Zwracamy uwagę, aby do żłobka lub przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy;
 • Informuję, ucznia i rodzica, że jeśli nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
 • Poinformujemy tych rodziców, których dziecko lub oni sami, wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomili najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosili się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
 • Informuję tych z Państwa, którzy posiadają dziecko do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
 • Sprawdzamy na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
 • Podajemy kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz oddziału zakaźnego szpitala:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Rzeszowie

ul. Wierzbowa 16                              35 – 959 Rzeszów 17 852 21 11

606 399 989 (alarmowy)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Rzeszowie

ul. Dąbrowskiego 79A        35 – 040 Rzeszów 17 854 19 09
17 854 1910
Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych z Pododdziałem Hepatologicznym w Łańcucie ul. Ignacego Paderewskiego 5 17 224 02 92       

17 224 01 12    

 • W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych
  – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

Z poważaniem:

Dyrektor

Małgorzata Gorczyca

Ubezpieczenie NNW wychowanków – 2019/2020

Informuję, że w roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole/ Żłobek nie będzie ubezpieczała dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przepisy prawa nie upoważniają dyrektora przedszkola/żłobka jak również innych organów przedszkola/żłobka (w tym Rady Rodziców) do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz dzieci uczęszczających do placówki.

Każdy Rodzic podejmuje samodzielnie wszelkie decyzje dotyczące ubezpieczenia jego dziecka. Sam dokonuje wyboru firmy ubezpieczeniowej i wariantu ubezpieczenia – jeśli ma taką wolę np. poprzez polisy grupowe lub indywidualne. Przedszkole/ Żłobek nie prowadzi ubezpieczenia dzieci.

z poważaniem

Małgorzata Gorczyca

OGŁOSZENIE – ZEBRANIE DLA RODZICÓW

ZAPRASZAMY NA PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 ZEBRANIE Z RODZICAMI

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA  W BUDACH GŁOGOWSKICH

9 września 2019 r. godz. 17.00

Zebranie rozpocznie się częścią wspólną, poświęconą ogólnym sprawom dotyczącym funkcjonowania przedszkola w roku szkolnym 2019/2020. Następnie nauczyciele omówią zagadnienia związane działalnością grupy.

 

UWAGA! NIE DAJ SIĘ NABRAĆ!

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że płatności za pobyt dziecka w żłobku/przedszkolu należy wnosić po uzyskaniu pisemnej informacji, na numer konta wskazany przez placówkę, a dostępny na tablicy ogłoszeń bądź stronie internetowej. Paski z kwotą do wpłaty przekazują wychowawcy indywidualnie. Informuję, że nie zaszły żadne zmiany w numerach kont placówek.

Proszę o ostrożność w przekazywaniu środków, gdyż najprawdopodobniej doszło do próby wyłudzenia pieniędzy, poprzez podawanie się za pracownika placówki – osoba podszywająca się próbowała uzyskać środki od babci dziecka. Wszelkie telefony informujące o zaległościach kierowane są tylko do rodziców dziecka, nigdy osób postronnych, znajomych czy też bliskiej rodziny. Zawsze możecie Państwo wykonać telefon kontrolny do dyrektora lub placówki oraz skontaktować się osobiście –  w przypadku wątpliwości bądź niejasności. Należności są zawsze uzgadnianie na linii Rodzic – placówka (dyrektor, wychowawca) i nie ma takiej możliwości, aby kontaktowała się z Państwem np. osoba podającą się za księgową.

Z poważaniem

Małgorzata Gorczyca

DNI ADAPTACYJNE

Szanowni Rodzice,

zapraszamy na dni adaptacyjne dla dzieci, które od września 2019r. rozpoczną swoją przedszkolną przygodę.

Wspólne zabawy będą odbywać się w podanych niżej terminach:

 • 16. 07.19 (wtorek) – godz. 15.00-16.00
 • 17. 07.19 (środa) – godz. 15.00- 16.00
 • 18. 07.19 (czwartek) – godz. 15.00- 16.00
 • 19.07.19 (piątek) – godz. 15.00-15.30

W tych dniach, dzieci wspólnie z przedszkolakami z grupy „Jeżyków” będą brały udział w zorganizowanych zabawach integracyjnych, a następnie w zabawach swobodnych w wybranych przez siebie kącikach zainteresowań. Zachęcamy rodziców do aktywnego uczestnictwa w zabawach.

W piątek 19.07.19 w godz. 15.00 – 15.30 prosimy, by rodzice na pół godziny rozstali się z dziećmi, aby mogły one podjąć próbę samodzielnej aktywności.

Dziękujemy

Wychowawcy grupy 🙂

 

OGŁOSZENIE – ZEBRANIE

Zapraszam Rodziców wychowanków Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy oraz Niepublicznego Przedszkola
w Budach Głogowskich na zebranie, które odbędzie się w dniu 31.05.2019 r., tj. piątek, o godzinie 16.00, w Domu Ludowym w Rogoźnicy.

Spotkanie jest organizowane zgodnie z  wytycznymi Podkarpackiego Kuratora Oświaty w ramach Obowiązkowych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w szkole
i placówce (Rzeszów, 14 maja 2019 r., WiJ. 576.29.2019).

Tematyka zebrania:

procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie danej placówki oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

Z poważaniem

Dyrektor

Małgorzata Gorczyca

DYŻUR MIĘDZYŚWIĄTECZNY 2018

Uprzejmie informujemy, że w dniach międzyświątecznych:

 • 24.12.18 (Wigilia)
 • 27.12.18,
 • 28.12.18,
 • 31.12.18,

przedszkole funkcjonuje w formie dyżuru. Dyżur dla dzieci  z wszystkich placówek przedszkolnych jest organizowany w Niepublicznym Przedszkolu w Rogoźnicy. W te dni przedszkole będzie czynne w godzinach 6.30-16.00. Prosimy pobierać u wychowawców deklaracje pobytu dziecka w czasie dyżuru. Nieprzekraczalny termin zwrotu deklaracji to 07.12.18 (tj. piątek). Jednocześnie informuję, że odpłatność za pobyt dziecka w dni dyżuru zostanie naliczona zgodnie ze złożonymi przez Państwa deklaracjami.

PROJEKT „CZY TO BAJKA…”

Drodzy Rodzice,

serdecznie zraszamy do udziału w projekcie artystycznym pt. „Czy to bajka, czy nie bajka…” – przedszkolaki tworzą nowe bajki, który będzie realizowany w grupie Jeżyków od 26 października 2018r. do końca kwietnia 2019r.

            Jak powszechnie wiadomo w wymyślaniu bajecznych opowieści dzieci nie maja sobie równych. Teraz będą mogły pochwalić się nimi przed szerszą publicznością. Wszystkie bajki Jeżyków zostaną zapisane w „Księdze bajek przedszkolaka”, którą wspólnie stworzymy.

A oto kilka najważniejszych informacji dotyczących udziału w  projekcie:

 • Przedszkolak i Rodzice otrzymują informację od wychowawców o rozpoczęciu pisania bajki oraz przygotowaniu do niej ilustracji. Dodatkowo dowiedzą się kiedy będą mogli swoją bajkę zaprezentować w przedszkolu. Godziny spotkania z autorami będą ustalane indywidualnie z każdym Rodzicem, by każdy przedszkolak mógł dokonać prezentacji.
 • Od dnia, w którym przedszkolak otrzyma 2 kartki A4 będzie miał tydzień na „spisanie” bajki (oczywiście przy ogromnym wsparciu Rodziców :), gdyż wydrukowany tekst powinien być zapisany czcionką Times New Roman, rozmiar 14 i mieścić się tylko na 1 stronie). Druga kartka posłuży do wykonania ilustracji.

Do wspólnej zabawy zapraszamy nie tylko Rodziców, ale także babcie, dziadków, starsze rodzeństwo, a nawet ciocie. W trakcie „czekania na swoją kolej” w pisaniu bajki,  Jeżyki będą odwiedzać pobliską bibliotekę, uczestniczyć w teatrzykach „KAMISHIBAI”, tworzyć ilustracje nieznanymi im dotąd technikami plastycznymi tj. np. kalkografia, wspólnie wykonamy również okładkę do naszej „Księgi bajek przedszkolaka” wytwarzając papier czerpany  – krótko mówiąc – będzie bardzo aktywnie. Relacje z prezentacji bajek, zajęć teatralnych i plastycznych będziemy zamieszczać na stronie naszego przedszkola.

Dziękujemy

Wychowawcy

UWAGA! SKRÓCONE GODZINY PRACY PLACÓWKI!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.10.2018 r. tj. piątek, w związku z Gminnymi Obchodami Dnia Edukacji Narodowej 2018, przedszkole będzie czynne do godziny 14.00.  Prosimy o punktualne odebranie dzieci z placówki i zapewnienie im opieki. Za utrudnienia przepraszamy.

 

PIKNIK RODZINNY „ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA”

Serdecznie zapraszamy Przedszkolaki wraz z Rodzicami na inauguracyjny Piknik Rodzinny „Święto Pieczonego Ziemniaka”. Zacznijmy razem nowy rok szkolny 🙂

Data: 21.09.2018 r., tj. piątek                                            Godzina: 15.30 – 18.00

Miejsce pikniku: „Centrum Promocji Obszarów Natura 2000” Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Budy Głogowskie 536

Koszt: 3,00 zł od uczestnika

W programie:

 1. Rodzinne zabawy, gry i konkursy
 2. Pieczenie ziemniaczków
 3. Konkurs na największego ziemniaka „Polni giganci” (okazy należy przynieść w dniu imprezy)
 4. Rodzinny konkurs plastyczny „Dary polskiej jesieni”
 • Prace konkursowe przynosimy w dniu imprezy ze sobą
 • Zgłoszenia udziału w konkursie – do wychowawców grup, do dnia 13.09.2018
 • Zadaniem konkursowym jest wykonanie z materiału przyrodniczego (np. szyszki, kasztany, liście, patyki itd.) figurki przestrzennej (ludzików, zwierzątek i innych) lub stroiku.
 • Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę z imieniem
  i nazwiskiem przedszkolaka.
 • Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę, która przechodzi na własność organizatora.
 • Oceny prac dokona komisja wyłoniona spośród organizatorów i honorowych gości podczas Pikniku.

UWAGA!

W  dniu uroczystości przedszkole funkcjonuje w godzinach 6.30-14.30

DNI ADAPTACYJNE 2018

Serdecznie zapraszamy Rodziców z Dziećmi nowoprzyjętymi do Niepublicznego Przedszkola w Budach Głogowskich,
na rok szkolny 2018/2019, do udziału w Dniach Adaptacyjnych w okresie 16 – 19 lipca 2018 r.

Data Godzina Plan
16.07.18

Poniedziałek

 

15.15 – 16.15 Pobyt z rodzicem:

Zapoznanie się dzieci z nowym otoczeniem, opiekunami
i innymi dziećmi (sala zabaw, szatnia, łazienka, plac zabaw)

Zabawy dowolne w asyście rodziców na terenie przedszkola.

17.07.18

wtorek

 

15.15 – 16.15 Pobyt z rodzicem: zabawy i zajęcia integracyjne zorganizowane przez nauczycieli grupy

Zabawy dowolne w asyście rodziców na terenie przedszkola.

18.07.18

Środa

 

15.15 – 16.15 Pobyt z rodzicem: zabawy i zajęcia integracyjne zorganizowane przez nauczycieli grupy

Zabawy dowolne w asyście rodziców na terenie przedszkola.

19.07.18

Czwartek

 

15.15 – 16.15 Rodzice pozostawiają dzieci pod opieką nauczycieli – w tym czasie spotkanie z dyrektorem przedszkola

Powrót Rodziców po dziecko. Korzystanie z placu zabaw. Pożegnanie upominkiem 🙂

W te dni Rodzic, który będzie przyprowadzał dziecko do przedszkola, proszony jest o pełną dyspozycyjność.

UWAGA! DZIEŃ WOLNY!

Uprzejmie informuję, iż w związku ze zmianami organizacyjnymi oraz remontowymi, dzień 31  lipca 2018 r., tj. wtorek, będzie dniem wolnym od zajęć wychowawczo-dydaktycznych. W związku z tym, w tym dniu, wszystkie nasze placówki przedszkolne oraz żłobkowe będą zamknięte. Proszę o zorganizowanie opieki nad dziećmi. Za utrudnienia przepraszamy.

z poważaniem

Dyrektor

UWAGA ! PODPISYWANIE UMOWY Z NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLEM W BUDACH GŁOGOWSKICH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 1. Rodzice dzieci przyjętych mają obowiązek zgłoszenia się do przedszkola celem podpisania umowy o korzystaniu z usług przedszkola. Umowy podpisuje się w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola, tj. nieprzekraczalnie do dnia 27.04.2018 r.
 2. Niepodpisanie umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1 oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.
 3. Egzemplarze umów są do odbioru u nauczycieli:
  Anny Pastuły i p. Wiolety Dworak.
 4. Podpisane umowy należy złożyć również w przedszkolu – do nauczycieli: p. Anny Pastuły i p. Wiolety Dworak.

UWAGA! WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że w siedzibie Niepublicznego Przedszkola w Budach Głogowskich wyniki rekrutacji dzieci na rok szkolny 2018/2019 będą dostępne w dniu 13.04.2018 r. Lista dzieci przyjętych do przedszkola oraz lista dzieci oczekujących na przyjęcie, uszeregowane w kolejności alfabetycznej, znajdować się będzie na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola.

UWAGA – ZEBRANIE DLA RODZICÓW!

SERDECZNIE ZAPRASZAM  RODZICÓW WYCHOWANKÓW NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BUDACH GŁOGOWSKICH NA ZEBRANIE  W DNIU 22 LUTY 2018 r. godz. 17.00

Zebranie rozpocznie się częścią wspólną, poświęconą ogólnym sprawom dotyczącym funkcjonowania przedszkola. Następnie nauczyciele omówią zagadnienia związane działalnością grupy.

Z poważaniem: Małgorzata Gorczyca

ZAPROSZENIE NA JASEŁKA

Szanowni Państwo

Mamy przyjemność zaprosić wszystkich rodziców na Jasełka, które odbędą się

19.12.2017r. (WTOREK) o godz. 15.30 w naszym przedszkolu.