Plan dnia

06:30 – 08:15 Schodzenie się dzieci. Różne sytuacje edukacyjno-wychowawcze podejmowane przez dzieci, organizowane lub inspirowane przez nauczyciela o charakterze indywidualnym lub w małych w zespołach ze szczególnym uwzględnieniem kącików zainteresowań.
08:15 – 08:30 Poranne ćwiczenia, zabawy ruchowe; czynności higieniczno-porządkowe.
9.00 – 09:20 Śniadanie; czynności higieniczno-porządkowe.
09:20 – 10:20 Zajęcia edukacyjno-wychowawcze organizowane, kierowane lub inspirowane przez nauczyciela z różnymi formami aktywności dzieci. Teatrzyki, koncerty.
10:30 – 11:45 Pobyt i zajęcia dzieci na powietrzu (spacery, wycieczki, zabawy ruchowe). Prowadzenie obserwacji przyrodniczych, prace gospodarcze, porządkowe.
12:00 – 12:30 Obiad; czynności higieniczno-porządkowe.
12:30 – 14:00 Odpoczynek w grupie młodszej.
W grupach starszych zajęcia o charakterze relaksacyjnym.
Czynności opiekuńcze, samoobsługowe.
Zajęcia indywidualne i zespołowe, praca wyrównawcza w grupie starszej. Zabawy ruchowe. Pobyt na świeżym powietrzu.
14:30 -15:00 Podwieczorek; czynności higieniczno-porządkowe.
15:00 -17:00 Rozchodzenie się dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, indywidualna praca z uwzględnieniem działań profilaktycznych, stymulujących, kompensacyjnych i korekcyjnych, swobodna działalność dzieci. Gry i zabawy w ogrodzie.