Oferta i opłaty

Godziny otwarcia przedszkola 06:30 – 17:00
Plac zabaw Ogrodzony ogród przedszkolny, wyposażony w bezpieczny i różnorodny sprzęt do zabaw ruchowych
Ilość grup 1
Ilość miejsc 25
Posiłki 08:15 – Śniadanie
11:45– Dwudaniowy obiad
14:30 – Podwieczorek
Woda mineralna dla wychowanków dostępna na bieżąco
Leżakowanie Tak
Dzieci niepełnosprawne Dzieci niepełnosprawne są przyjmowane do placówki w zależności od stopnia niepełnosprawności i możliwości zapewnienia im odpowiednich warunków do rozwoju
Dodatkowe zajęcia Nieodpłatnie:
– rytmika
– j. angielski (zgodnie z podstawą programową)
– taniec
– zajęcia logopedyczne
Odpłatnie:
– teatrzyki (raz w miesiącu dla wszystkich)
– inne zajęcia: w zależności od woli Rodziców

Dodatkowa oferta:
Bogaty kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych, warsztaty i spotkania dla rodziców oraz dla rodziców z dziećmi, konkursy, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi

Inne Organ prowadzący: Głogowska Fundacja Rozwoju Społecznego

8.00 – 13.00 – bezpłatne godziny realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Program Adaptacyjny dla dzieci nowoprzyjętych, Dni Otwarte

Edukacja i wychowanie nastawione na bliską współpracę z rodziną wychowanków.

Dążenie do wychowania człowieka pełnego optymizmu, harmonii, zdolnego do wypełniania swoich obowiązków, stawiania czoła przeszkodom i radosnego życia.

Opłaty Opłata za pobyt:
koszt każdej godziny ponad 5-cio godzinny wymiar godzin bezpłatnych wynosi 1,00 zł


Od 01.09.2020 r.
Dzienna stawka żywieniowa: 11,50 zł
Odpłatność należy odprowadzić na konto Fundacji  83 8642 1126 2012 1143 4799 0001, do 10 danego m-ca w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka