Kadra

Dyrektor przedszkola – mgr Małgorzata Gorczyca

O sobie: „Mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej o specjalności: pedagogika rodziny na Uniwersytecie Rzeszowskiem oraz studiów podyplomowych z zakresu wychowania przedszkolnego, terapii pedagogicznej i zarządzania oświatą. Pedagog – terapeuta z doświadczeniem pracy w szkole, przedszkolu, żłobku, świetlicy socjoterapeutycznej, z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wytrwały i zagorzały obrońca praw dziecka. Przepis na wychowanie – mnóstwo miłości i dużo zdrowego rozsądku. W przedszkolu dbam o … wszystkich i wszystko 🙂 „

Nauczyciel wychowania przedszkolnego – mgr Anna Pastuła

O sobie: „Ukończyłam studia pedagogiczne o specjalności resocjalizacja z animacją kultury na Uniwersytecie Rzeszowskim, a także studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Katolickiej Placówce Wychowawczej „NASZ DOM” w Widełce jako wychowawca oraz w Niepublicznym Przedszkolu Parafialnym im. św. Michała Archanioła w Głogowie Młp. jako nauczyciel. Ważne jest dla mnie, aby doskonalić swój warsztat pracy, dlatego uczestniczę w różnego rodzaju szkoleniach i kursach. W pracy z dziećmi stawiam na wszechstronny rozwój, uwzględniając indywidualne potrzeby każdego z nich. „Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy” (J. Korczak)”

Nauczyciel wychowania przedszkolnego – mgr Wioleta Dworak

O sobie: „Jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyłam studia magisterskie o specjalności: oświata dorosłych z animacją kultury, edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym oraz filologię polską, a obecnie jestem słuchaczem studiów podyplomowych na kierunku logopedia. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako nauczyciel – wychowawca w Prywatnym Przedszkolu „Akademia Małych Odkrywców” w Rzeszowie. Na co dzień towarzyszę dzieciom w odkrywaniu piękna otaczającego nas świata, „który dziwny jest i wielki…” ale także inspirujący i fascynujący. Czas spędzony z przedszkolakami jest dla mnie inspiracją do działania”.

Pomoc nauczyciela – Kaznocha Marzena