Kadra

Dyrektor przedszkola – mgr Wioleta Dworak

Nauczyciel wychowania przedszkolnego – mgr Wioleta Dworak
O sobie: „Jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyłam studia magisterskie
o specjalności: oświata dorosłych z animacją kultury, edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym i  filologię polską, a także studia podyplomowe na kierunku logopedia
i zarządzanie oświatą.  Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako nauczyciel – wychowawca w Prywatnym Przedszkolu „Akademia Małych Odkrywców” w Rzeszowie, a obecnie mam zaszczyt pracować w mojej rodzinnej miejscowości. Na co dzień towarzyszę dzieciom
w odkrywaniu piękna otaczającego nas świata, „który dziwny jest i wielki…” ale także inspirujący
i fascynujący. Czas spędzony z przedszkolakami jest dla mnie inspiracją do działania”.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego – mgr Katarzyna Sasiela

Coś o mnie: „Jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego kierunku ”Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna”. Właśnie rozpoczynam swoją przygodę z zawodem nauczyciela dlatego rozwój i zdobywanie nowych doświadczeń jest tym, na czym obecnie skupiam swoją uwagę.  Moim mottem życiowym są słowa Jana Pawła II „troska o dziecko jest pierwszym
i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”. Chciałabym sprostać temu niełatwemu zadaniu zarówno jako człowiek  jak i nauczyciel.”

Pomoc nauczyciela –  Dominika Ogarek

Coś o mnie: „Ukończyłam studium o kierunku „Asystent nauczyciela przedszkola”. Chętnie podejmuję działania ukierunkowane na wzbogacanie warsztatu pracy, uczestnicząc w kursach
i szkoleniach. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości oraz satysfakcji. Dokładam wszelkich starań aby atmosfera w grupie przedszkolnej była radosna, a dzieci w otoczeniu szacunku, wsparcia i poczucia bezpieczeństwa harmonijnie się rozwijały.”