Kadra

Dyrektor przedszkola – mgr Wioleta Dworak

Nauczyciel wychowania przedszkolnego – mgr Wioleta Dworak
O sobie: „Jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyłam studia magisterskie o specjalności: oświata dorosłych z animacją kultury, edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym i  filologię polską, a także studia podyplomowe na kierunku logopedia, neurologopedia i zarządzanie oświatą. Doświadczenie zawodowe zdobywam nieustannie pracując jako nauczyciel od kilkunastu lat. Na co dzień towarzyszę dzieciom w odkrywaniu piękna otaczającego nas świata, „który dziwny jest i wielki…” ale także inspirujący i fascynujący. Czas spędzony z przedszkolakami jest dla mnie inspiracją do działania”.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego – mgr Żaneta Hul

O sobie: „Jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyłam studia magisterskie o specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, a także studia podyplomowe na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako nauczyciel – wychowawca w świetlicy szkolnej oraz nauczyciel – wychowawca w Punkcie Przedszkolnym w Zespole Szkół w Budach Głogowskich. Za niezwykle ważną uważam atmosferę panującą w przedszkolu, dlatego każdego dnia witam dzieci z uśmiechem aby obdarzyć ich pozytywną energią na resztę dnia, a także dać poczucie bezpieczeństwa. Uśmiech i życzliwość jaką obdarzają mnie moi podopieczni na co dzień , stają się motorem do dalszej twórczej aktywności.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego -Katarzyna Zygora

Nauczyciel wychowania przedszkolnego – mgr Marta Kondora

Nauczyciel wychowania przedszkolnego – Agnieszka Krakowiak

Pomoc nauczyciela – Katarzyna Sowa

Pomoc nauczyciela – Magdalena Olszowy