KONKURS

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W GMINNYM KONKURSIE LITERACKIM

„Tak to zwykle w bajkach bywa”

Do konkursu mogą przystąpić grupy przedszkolne wraz z wychowawcami z terenu gminy Głogów Małopolski.

Celem konkursu jest:

– rozwijanie wyobraźni, rozbudzanie fantazji i kreatywności dzieci oraz promocja czytelnictwa i budowanie pozytywnego stosunku do świata i ludzi.

Przedmiotem Konkursu jest wymyślenie bajki, opowiadania, które będzie odnosiło się do propagowania wybranej przez grupę wartości np. dobro, prawda, przyjaźń, uczciwość, miłość itp.

Termin nadsyłania prac mija 25 listopada br. Szczegóły znajdują się w REGULAMINIE.

ZAPRASZAMY 🙂