„Hej kolęda, kolęda!” – Jasełka u Jeżyków

img_9315

Jasełka w grupie Jeżyków odbyły się 8 stycznia w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich. Wyśpiewując znane i lubiane przez wszystkich kolędy przedszkolaki zaprezentowały do nich układy choreograficzne. Oprócz typowych jasełek uczczono Dzień Babci
i Dziadka, dla których przedszkolaki przygotowały upominki.

GALERIA